fredag 20 oktober 2017

Gödsling av trädgården med start på våren

Detta är en kopia från min mammas komihåg lista 19/4-10   *kompletterad

Liljor ska inte planteras med andra lökar då dom bär på ett virus. På våren vänder du ner lite kompost och en aning benmjöl.

Pioner vill ha komposterad (välbränd) stallgödsel i en ring *långt ifrån dom känsliga skotten. *Alternativt gammal kompost.  Helst NPK(*11-5-18) på våren Pga risk för piongråmögel.
*Vid plantering förbättra jorden med 1-2 liter bränd kogödsel eller gammal kompost en handfull benmjöl och lika delar kalk. Blanda väl.

Perenner gödsel på påse duger bra.

Påskliljor och övriga lökar ska ha benmjöl efter blomning.

Stor Clematis behöver mycket gödsel. Naturgödsel på hösten när växten avstannat. På våren innan den har börjat växa gödslas den med benmjöl.

Rosor gödslas första gången i mittten av april. Sista i slutet av maj med stallgödsel, kompost och lite benmjöl.

Rhododendron vill ha kompost och stallgödsel.

Svart vinbär vill ha stallgödsel på våren och kompost. *gillar täckbark. kräver bara måttligt med näring. Genom att lägga på biodynamiskt preparerad kompost håller man jorden levande och hjälper den att fungera på ett mera välbalanserat sätt. Därmed förebyggs många problem i form av sjukdomar och svampangrepp.
Men det är viktigt att buskarna har tillgång till lagom med näring under våren och försommaren så att det blir balans mellantillväxtoch fruktsättning. De nya skotten (de bör vara mellan 30 och 60 cm långa) kommer samtidigt som karten utvecklas och nya blomanlag bildas till nästa säsong. För mycket kväve under den här tiden kan ge alltför kraftig skottillväxt och nedliggande grenar. För lite näring ger däremot förkrympta skott, små bår och dåliga nya blomanlag.
Varje gång man sprutar med humuspreparatet bör också vinbärsbuskarna få sin del. Särskilt viktigt är kiselpreparatet till växter som svarta vinbär som ska utveckla en rik fruktsättning, och där mognaden är avgörande för kvaliteten.
Jord med mycket lera och/eller mull behöver mindre näring än lättare jordar. Stallgödsel kan användas till grundgödsling innan man planterar buskarna med högst 4-5 kg per kvadratmeter.
Men på buskar som varje år får ett tillskott av kompostjord, räcker det ofta att tillsätta en näve benmjöl varje år.

Rabarber när skörden är avslutad hönsgödsel och i juni eller sen hösten stallgödsel.

Hallon/*Björnbär tycker om något fuktig jord. Kompost och sandjord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar