söndag 22 oktober 2017

Planering av rabatter

Kom på ett genialt sätt att markera vart dom nya rabattkanterna ska gå. ASKA ja det har vi ju gott om och det regnar bort hyffsat fort. Här vid Vikingagraven ska rabatten breddas vid päronträdet så att mannen kommer runt med gräsklipparen. Och rätas ut lite här på andra sidan allt för att det ska bli lättare att klippa och jag får lite mer yta till växter.
Här vi hjärtlandet ska det minskas ner resten kommer vi ha som altan.

Mina land del 3 2017

"Stora Altanen" här sitter vi oftast och fikar samt grillar och chillar, den vita lådan på ben kallar vi för Anna-lådan då Gudmor Anna skulle haft den på sin balkong men tyckte den blev för stor. Det finns en stor rund murarbalja med örter oxå samt 2 hinkar med mynta.
I förgrunden på bilden nedan syns "Dammlandet" och lådan rakt fram innehåller bl.a björnbär och tillhör "Hallonterrassen".
Min fina Lönn, hallon och en massa annat på "Hallonterrassen".
mera hallon...
Längst fram i bild syns en kornell och sedan mitt äppleträd som levererat 1 st jätteäpple i år som var gudomligt gott. Till höger (syns ej på bild) finns min nästan runda gräsmatta som är belamrad med prylar och i bakkanten finns mina komposter. Till vänster i bild ser vi nya kökslandet och där bakom studsmattan.
Här är "Nya kökslandet" som finns bakom växthuset. 
"Växthuset" det efterlängtade som vart uppe nåt år. Till vänster "Växthuspergolan".
"Växthusrabatten"och "Paradlandet"och en liten omplanteringshörna. 
Här är "Gamla kökslandet" och vedförvaringen är slutet av "Paradlandet".
Jaha gott folk det här var ALLT. Vet att bilderna inte är så vackra men det är höst. Ska försöka ta bilder nästa vår och sommar. Jag gör det mesta själv i trädgården med ständiga avbrott av min sambo och son. Snickerier brukar jag och sambon oftast hjälpas åt med. Även sonen gillar att snickra men mest svärd. ;)

fredag 20 oktober 2017

Mina land del 2 2017

Här är den senaste fikahörnan "Lilla Entréns Fikahörna" med "krukland".
En platsbyggd liten uteplats att läsa dagens post på eller invänta familjen på. Ett ställe där även grannens alla löv samlas nu lite mer lättåtkomliga. På bilden nedanför ligger, "Lilla grindhålets uteplats" ligger största delen i skugga. Men har härlig morgonsol. Här odlas det oxå i krukor och byttor.
På nedanstående bild finns våra Jordgubbslådor (?) Dom övertagits av nävor. Dags att se över. Nävorna får vara kvar men jordgubbarna får nog flytta. Kallar landet för "Vedhörnan".
"Surjordslandet" vid portalen/vattentunnan/planteringshörnan. Kan nog nämna att det är lite trångt här. Behöver flytta isär buskarna som annars kommer växa in i varandra.
"Takaltanlandet" med vattentunnans slang i förgrunden.
"Bergshällslandet" delvis nytt i år med flyttad pion från hjärtlandet. Och lite inflyttade växter ifrån mamma och pappa.
I beghällslandet finns även ett körsbärsträd en 50 års present från mina kollegor.
En pallkrage med krusbär, lysmachia och diverse ska bort inom snar framtid. Hör till "Dammlandet".
Ytterligare en del av "Berghällslandet" den äldre delen.
På andra sidan berghällen ligger "Dammlandet". Berghällen används allt som oftast som avstjälpningsplats.
Alla mina land har inte namn än, men här är namnförslaget "Växthuspergolan" får se om det får vara kvar.
Här finns fler odlingar hos mig kommer i ett senare blogginlägg.

Svarta Vinbär

Lite tips angående Svarta Vinbär. "Nordens druvor"
Kan odlas i hela Sverige.
Blir ca metern hög och 2-3 meter bred. Rötterna kan täcka en yta 1,5 meter så stor som själva busken.
Vildväxande svarta vinbär väljer gärna på en fuktig växtplats med rörligt vatten i marken. Se till att jorden är väldränerad och fuktighetshållande och att inget vatten står länge kring rötterna. Du måste däremot kunna vattna vid torka. Årets och nästa års bärskörd drabbas av torka. Täck jorden kring busken med löv, bark, täckbark, flis eller grönmassa så håller du fukten kvar i jorden. Klipp ur en fjärdedel av busken varje år.

Hur vill dom gödslas?
Gödsla sparsamt se ovanstående länk.
Inköp
Välj en sort som är resistent mot mjöldagg. Finns det fina buskar som man vill använda som modermaterial så är det lått att få fram nya vinbärsplantor. Allra enklaste sättet är att böja ner grenar som täcks med jord under sommaren. På hösten finns sedan en ny, rotad buske som kan skiljas från moderbusken.

Bästa tiden att plantera nya buskar är sent på hösten, före tjälen, eller tidigt på våren. Plantera dem någon halvdecimeter under marknivån för att förhindra att en liten stam bildas.
Mellanrummet till nästa buske bör vara 0,7 till 2 m, beroende på om man vill att de ska bilda en häck, eller bli buskar som man kangå runt.
Vinbären blommar tidigt på våren, så fort värmen kommer. I södra och mellersta Sverige är det mycket vanligt med frost under blomningen. Välj icke frostlänta lägen!

Blomanlagen bildas under sommaren året före. De största blomklasarnas bildas på yngre skott. Blomningen inträffar i maj-juni och pågår under 2-3 veckor.
Pollinerande insekter som humlor och bin är mycket viktiga för en bra och effektiv pollinering. Dagens vinbärssorter är självfertila, vilket innebär att de blir pollinerade av eget pollen.
Minusgrader under blomningen är ödesdigert eftersom det innebär att blommorna förstörs och vissnar utan att kunna utveckla kart.
Om kart faller av innan de är mogna beror det vanligen på dålig pollinering, frostskador, torka, för hård beskärning eller överdriven gödsling.

Innan man planterar svarta vinbär ska marken vara rensad från ogräs. Busken hävdar sig dåligt mot fleråriga ogräs med kraftiga rotsystem.
Genom att täcka marken kring busken med flis eller bark, håller man ogräs borta och får en jämnare fuktighet i jorden.
(Tänk dock på att multnande bark eller flis förbrukar kväve, extra gödsel kan behövas som kompensation; först så småningom ger det organiska materialet näring tillbaka genom att humushalten ökar.)
Svarta vinbärsbuskar blir med åren ganska risiga. Genom att gallra bort de äldsta skotten inne i busken uppmuntras nytillväxten, och det kommer in ljus och luft. Därmed stimuleras blombildning i flera knoppar. Nedliggande grenar som växer fast med rötter i marken ska beskäras från basen, så långt in i busken som möjligt. Unga buskar beskärs hårt de två första åren för att många nya och kraftiga skott ska växa upp.
Först efter något år vidtar gallring. Den ska göras under vinterhalvåret medan buskarna är i vila och absolut senast före knoppbrytningen på våren. Ju mer som tas bort under vintern, ju mer stimuleras nytillväxten. Genom att gallra bort ca en fjärdedel av busken varje år främjas jämn tillväxt och balans, med lagom många skott och jämna skördar.
Blir buskarna alltför stora och svårhanterliga kan man också föryngra dem genom att skåra ner dem totalt på vintern, eller på sommaren direkt efter skörden. (I det senare fallet blir nytillväxen inte så explosionsartad som vid vinterbeskärning, eftersom en del skott hinner utvecklas redan på hösten.)
Svarta vinbär passar bra som häck runt till exempel grönsakslandet, eller för spaljering. (Fårstängsel är praktiskt att använda.) Det är bara att se till att de utåtväxande skotten noggrant skärs bort från basen. Det räcker att spara en cm av nytillväxten, medan de upprättväxande skott man vill ha kvar sparas. Gödslingen bör vara extra sparsam.
Sjukdomar
Svarta vinbär är tåliga, men ibland får också den här växten problem.
Den besvärligaste sjukdomen är krusbärsmjöldagg, spherotheca morsuvae. Den börjar som en gråvit svampbeläggning på bladen, men sprids sedan till skottspetsarna och de mognande bären. Den drabbar värst under varm och torr väderlek. Man förebygger därför bäst genom att odla svarta vinbär i en fuktighetshållande jord. De nya vinbärssorterna drabbas dock sällan av mjöldagg. Viktigaste skadedjuret är vinbärsgallkvalstret, Cecidophyopsis ribis. De här kvalstren som bara angriper svarta vinbär förökar sig och övervintrar inuti skottknopparna, som sväller upp till kulformiga gallbildningar. De är lättast att upptäcka på våren före knoppsprickningen. Kvalstren sprider en sjukdom, reversion, som gör att busken så småningom blir steril.
Tyvär finns inga sorter som är helt resistenta. Det bästa är att vara observant och plocka bort och förstöra angripna knoppar.


Källor: Kjell Arman: Biodynamisk trädgårdsodling
Birgitta Svensson: Fakta Trädgård-Fritid nr 62/98. Utges av Sveriges
Lantbruksuniversitet och sammanfattar aktuell forskning.

Gödsling av trädgården med start på våren

Detta är en kopia från min mammas komihåg lista 19/4-10   *kompletterad

Liljor ska inte planteras med andra lökar då dom bär på ett virus. På våren vänder du ner lite kompost och en aning benmjöl.

Pioner vill ha komposterad (välbränd) stallgödsel i en ring *långt ifrån dom känsliga skotten. *Alternativt gammal kompost.  Helst NPK(*11-5-18) på våren Pga risk för piongråmögel.
*Vid plantering förbättra jorden med 1-2 liter bränd kogödsel eller gammal kompost en handfull benmjöl och lika delar kalk. Blanda väl.

Perenner gödsel på påse duger bra.

Påskliljor och övriga lökar ska ha benmjöl efter blomning.

Stor Clematis behöver mycket gödsel. Naturgödsel på hösten när växten avstannat. På våren innan den har börjat växa gödslas den med benmjöl.

Rosor gödslas första gången i mittten av april. Sista i slutet av maj med stallgödsel, kompost och lite benmjöl.

Rhododendron vill ha kompost och stallgödsel.

Svart vinbär vill ha stallgödsel på våren och kompost. *gillar täckbark. kräver bara måttligt med näring. Genom att lägga på biodynamiskt preparerad kompost håller man jorden levande och hjälper den att fungera på ett mera välbalanserat sätt. Därmed förebyggs många problem i form av sjukdomar och svampangrepp.
Men det är viktigt att buskarna har tillgång till lagom med näring under våren och försommaren så att det blir balans mellantillväxtoch fruktsättning. De nya skotten (de bör vara mellan 30 och 60 cm långa) kommer samtidigt som karten utvecklas och nya blomanlag bildas till nästa säsong. För mycket kväve under den här tiden kan ge alltför kraftig skottillväxt och nedliggande grenar. För lite näring ger däremot förkrympta skott, små bår och dåliga nya blomanlag.
Varje gång man sprutar med humuspreparatet bör också vinbärsbuskarna få sin del. Särskilt viktigt är kiselpreparatet till växter som svarta vinbär som ska utveckla en rik fruktsättning, och där mognaden är avgörande för kvaliteten.
Jord med mycket lera och/eller mull behöver mindre näring än lättare jordar. Stallgödsel kan användas till grundgödsling innan man planterar buskarna med högst 4-5 kg per kvadratmeter.
Men på buskar som varje år får ett tillskott av kompostjord, räcker det ofta att tillsätta en näve benmjöl varje år.

Rabarber när skörden är avslutad hönsgödsel och i juni eller sen hösten stallgödsel.

Hallon/*Björnbär tycker om något fuktig jord. Kompost och sandjord.

Mina land del 1 2017

Det här är en del av "Portal Entrélandet" på framsidan. Den ligger mestadels i skugga och vetter mot våran garage uppfart.
Här är fortsättningen av rabatten mot grannen delas av i mitten av själva portal entrén.
Rabatten slutar i korsningen.
Här är"Vikingagraven" eller barbalandet. 
"Lilla entrélandet" och "Hjärtlandet". Här flyttas det numer växter. Rabatten ska bort från husväggen.
"Gavellandet" är mycket skuggigt här är det trångt och behöver rensas upp.
Lilla lådan hör till gällande behöver oxå rensas upp. Hör till "Gavellandet".
Kontentan av fotona är att jag i höst och nästa år har ganska mycket att göra.

torsdag 19 oktober 2017

Höstpyssel

Har fått lite gjort i helgen iallafall. Tömt komposter och flyttat växter, grävt om i land. Planerat lite. Fixat i rabatten mamma rensade åt mig. Börjat rensa i växthuset.

tisdag 3 oktober 2017

Hösten är här

Ja nu är hösten här. Det regnar och är grått, höstvindarna viner och det är kallt. Mina hostor/funkior har gett upp och börjat vissna ner. Jag har beskurit mitt äpple och halva päronträdet, resten får vänta till vårvintern 2018. Kanske var det sista gräsklippningen i helgen, kanske inte. Dags att röja växthuset innan vintern denna helgen eller nästa mellan förkylningar och jobb. Så här i efterhand tänker man kloka tankar som att minska ner på antal tomat och gurkplantor inför nästa år, liksom chili och paprikaplantor. Oftast är det ju så att man sår för mycket. Det görs ju i rädsla för att det inte ska ta sig. Men tar sig allt är det ju bättre att vara givmild och skänka plantor till vänner och grannar än att handha för många plantor. Som får lida för att man har för mycket att göra och sköta. Tittar på mycket trädgårdsprogram så här i förkylningstider, jaja ibland somnar man mitt i programmet men vad gör väl det då får man spola tillbaka och börja om.
Ej doftande bukett då sambon är pollen allergiker.

Jag älskar att testa saker och har nog provat de flesta komposteringsvarianterna som finns, öppen kompost(trädgårdskompost), maskkompost, varmkompost, gräva kompost/avfallsdiken, trädgårdskompost sluten behållare och bokashi som är den senaste varianten. I vår trädgård finns fyra plastkomposter för trädgårdskompost. En varmkompost och ett otal trådgaller komposter. Dom är ganska tomma nu när man kör bokashi. Men till vintern så får dom agera jordfabrik så att det finns nånstans att tömma dom färdigjästa bokashi hinkarna. Bokashi mår bäst av grönskar och fruktrester och så lite animaliskt som möjligt så jag tror nog att varmkomposten ska få starta igen för i den här familjen äter vi mycket kött. Det blir inte heller så mycket till trädgårdskomposterna då jag använder klippta grenar till flis för att täcka i mina gångar samt att jag täcker i mina land med gamla perenner för att mulcha.