måndag 11 april 2011

Våren är här!

Man ser sopmaskiner...gruset sopas upp från gatorna och snön har smält. Sjöarna börjar bli isfria och själen mår bra. Fler och fler blommor tittar upp i rabatterna.