fredag 18 september 2015

Jordärtskocka

Helianthus tuberosus
Asteraceae

Jordärtskockan är en nära släkting till solrosen. Men är flerårig. Den har knölar med en hög halt av inulin.  Plantan växer varje år till 2-3 meters höjd, har kraftiga stjälkar, smalare blad än solrosen och en något mindre blomkorg. Jordärtskockan är mycket härdig och kan utan vidare odlas upp till zon 7, även om blomman sällan hinner utvecklas hos oss.

Växtplats och jordmån.
Välgödslad, mullhaltig sandjord med ett högt pH 7,0-7,5.

Plantering.
Knölarna sätts tidigt på våren eller på hösten, ungefär 10 cm djupt med ett avstånd på 40-50 cm mellan plantorna och ett radavstånd på minst 70 cm.

Allmän skötsel.
Ogräsbekämpning, vattning vid långvarig torka och kupning för att förhindra missfärgning av knölarna.

Gödsling.
Jordärtskockan kräver mycket näring speciellt sent på sommaren och tidig höst då den växer som bäst.

Skadeinsekter och sjukdomar.
I regel helt problemfri. Men mördarsniglarna gillar att äta bladen.

Skörd.
Så sent som möjligt på hösten, det går även bra att skörda under vintern tills marken fryser.

Näringsinnehåll.
100 g jordärtskocka innehåller 7-75 kcal  (energiinnehållet ökar med lagringstiden), 4 mg C-vitamin, 3,4 mg järn, kalcium och fosfor. Jordärtskockan innehåller dessutom inulin, en sockerart lämplig för diabetiker.

Förvaring.
Jordärtskockorna bör lagras svalt och fuktigt.

Användningssätt.
Soppor, gratänger, stuvningar, grytor, puré, barnmat mm. Smaken på jordärtskockan är något säregen, påminner om svartrot.

Sortval.
Det kommer ofta ut nya sorter, men jordärtskocka säljs i regel inte under sortnamn utan man skiljer bara på sorter med vit eller rött skal. De röda är lite tidigare och har något större knölar.

lördag 12 september 2015

Jordgubbar

Hur man tar hand om jordgubbar

Jord: lucker humusrik/mullrik lerig och fuktig/sur sandjord är det optimala pH 5,5-6,5.

Läge: soligt men inte gassande gärna vandrande sol. Skyddat för hårda vindar och sen frost. Sol och luft måste komma åt bären.

Plantering:
Från juli till september för sommarplantering, från mitten av mars till mitten av maj för vårplantering; tumregel: Ju tidigare man planterar under denna tid, desto kraftigare blir de nya plantorna och desto bättre är förutsättningen för en god skörd. 

Planterings avstånd: 20 – 30 cm i raden, ett radavstånd på 50 – 80 cm; eller med andra ord: 25 jordgubbsplantor kräver cirka 6 m2 planteringsyta. Välj då gärna en rabattbredd på 120 centimeter så att du bekvämt kan nå ungefär 60 centimeter långt in från båda hållen.Var noga med att rensa bort ogräs.  

Gödsling: 
Det är viktigt att gödsla i augusti, eftersom då börjar plantan förbereda nästa års blomanlag. Gödsla vid plantering gärna gödsel med lite kväve (N), t.ex. höns- eller kodgödsel. Jordgubbar är saltkänsliga, ska därför hellre gödslas med organiskt gödsel och inte med mineralgödsel; men tillsätt inte för mycket kväve vilket skulle leda till en kraftig vegetativ tillväxt – och lägre blombildning; gödsla alltid med tonvikten på fosfor och kalium; tillsätt en första giva ca. tre veckor efter planteringen (när revorna börjar bildas), en andra giva i augusti/september (efter skörden, men före knoppbildningen för det kommande året); mylla försiktigt ner 50 – 70 g/m2 organisk bärgödsel i jorden varje gång. 

Skötsel:
Skydda bären mot smutsig jord genom att plantera i högbäddar samt täcka med halm, täckbark, plast för jordgubbar eller väv. Har med gott resultat använt träull. Ta bort sidoskotten regelbundet, så all kraft kan gå till bären (inte från hängande eller klättrande jordgubbar!); trimma den eventuellt efter skörden.
sysslor före september: avlägsna röda, sjuka och torra blad (“den yttre kransen”). Rensa försiktigt bort ogräs så att plantornas ytliga rötter inte störs för mycket.
Ta bort mögliga gubbar och kasta de i soporna. plantan är kvar. Klipp ev. ner plantan i augusti efter alla jordgubbar är skördade. Klipp ner så att bara 10 cm från basen återstår.  Tag bort de sista knopparna på de kontinuerligt bärande sorterna före höstfrosten. 


Vattning: Efter planteringen hela tiden tills plantorna rotat sig; på våren ska de hållas fuktiga från blomknoppsbildningen tills bären bildas; undvik att fukta blad, bär och plantans “hjärta”.

Vinterskydd: Täck med skyddande fiberduk i kallare områden (senast vid risk för kal- och senfrost, speciellt när knoppbildningen börjar på våren).

Tips!
Skörda gubbarna med stjälken, så håller sig smaken längre.
Låt jordgubbarna bli helt röda för den bästa smaken. Om man skördar bären när de är lite gröna blir de visserligen röda på fönsterbänken, men de utvecklar inte smak eller doft.
Gör nya jordgubbsplantor från sidoskotten.   Om du tar skott från dina jordgubbar ska du ta de kraftiga, redan rotade ungplantorna som står närmast skotten hos moderväxten. För ju längre skotten blir, desto svagare utvecklade är nämligen de nya ungplantorna vid omplanteringen. Ungplantorna ska inte planteras för djupt eller för ytligt – “hjärtat” ska sticka upp ovanför jord. När säsongen närmar sig slutet, kan man själv odla nya plantor. Stick ner ett sidoskott i en kruka, men klipp inte av det från huvudplantan. Efter 2-3 veckor har det lilla sidoskottet utvecklat rötter och man kan nu klippa bort sidoskottet.
Ersätt jordgubbsplantorna var 3;e-femte år, när de börjar ge mindre bär.

lördag 5 september 2015

Dagens Bukett

Dagens bukett består av dahlia, rosenflockel och silverax. Dags att kila ut i trädgården en stund. Och förse sig med mer buketter och glädje.