söndag 17 juli 2016

Rhododenron

Jord
De vill ha sur jord, lagom fuktigt där pH värdet ligger mellan 4,5-5,5 dvs. kalkfattig jord. Och skyddat mot vind.
Det finns färdiggödslad rhododendronjord att köpa. Eller så kan man köpa grovriven torv och gödsla den själv. Gödningen skall vara avsedd för surjordsväxter. En bra rhododendronjord är mycket lucker och väldränerad. Jorddjupet skall vara så stort att varje enskild planta får minst 20 cm rhododendronjord under sig.
Plantering
Förbered jorden så att den är ogräsfri och rikligt genomvattnad. Det senare är speciellt viktigt om Du har gjort en ny surjordsrabatt. Dränk växten i en balja med vatten 10-30 min före plantering. Planteringsdjupet för en krukodlad planta ska vara i samma nivå som i krukan. För en planta med klump skall klumpens övre del vara någon enstaka cm under jordytan i planteringen. Gropen Du gräver till varje planta skall gärna vara omgrävd och luckrad till en dubbelt så stor volym som jordklumpen kring rötterna är. Fyll på med rhododendronjord en bit upp och lossa på eventuell säckväv om sådan är knuten runt klumpen på plantan. Låt säckväven vara kvar i gropen, den försvinner så småningom. Vattna och fyll på med ytterligare jord, tyck till med händerna runt plantan och var försiktig med rötterna nära ytan, de får inte skadas av trycket.
Vattning
Efter planteringen skall man vattna så mycket och länge att vattnet hinner sjunka undan och komma ner till den nedre delen av rötterna. Ofta vattnar man för lite. Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden. Under de första säsongerna men även senare är det viktigt att ge plantorna extra vatten. Naturligtvis beror åtgången på om du har en torr och sandig jord eller om den är mer fuktighetshållande. Regn och hur vindutsatt plantorna står påverkar också. Att ha vattenspridningen nära marknivå för rhododendron är viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar